Results for:
Rachel Bar-Din
Job
Communications team leader
Department
Managers

סטטוס (משפחתי): בזוגיות
מוזיקה: מקנדריק לאמאר ועד לנועה קירל
קוראת: סיפורי מתח מהסוג שנשארים ערים כל הלילה
שעות הפנאי: פילאטיס, חברים ובעיקר אוכל טוב
למה אני במקצוע: כי זה המקצוע שמאפשר לי לעסוק בכל תחומי העניין שלי ולהרגיש השפעה אמיתית
החלק שאני מתחיל איתו את היום: מעבר על כותרות הבוקר תוך כדי הקפה